Кога имате право на обезщетение при анулиране на полет?

отменен полет

Анулирането на полети може да постави всеки пътник в беда, което води до проблеми с плановете за пътуване и последствията могат да бъдат сериозни. Това е едно от най-разочароващите неща за всеки пътник със самолет. Може би важна възможност или среща е неоправдано застрашена.

Ако сте един от онези, чийто полет е бил отменен, имаме малко облекчение за вас. Съгласно Регламент 261/2004 на ЕС можете да поискате обезщетение до 600 € за отменени полети. Може да отговаряте на условията за обезщетение за анулирани полети без предварително известие от поне 14 дни.

Когато авиокомпания отмени полет, може да имате право на обезщетение. При условие, че полетът не е бил отменен поради извънредни обстоятелства или ситуации извън контрола на авиокомпаниите.