Изгубен или повреден чекиран багаж

обезщетение за закъснял полет ryanair

Изгубеният багаж трябва да бъде докладван на службата за изгубени и намерени клиенти веднага след пристигане, по време на транзит, в залата за получаване на багаж и трябва да бъде направен доклад. Загубата на багаж също трябва да бъде докладвана на отдела за обслужване на клиенти на авиокомпанията.

Багажът, който пристига със закъснение или бъде открит, ще бъде доставен на адреса, посочен от пътника при поискване.

Ако багажът ви липсва, повреден е или пристигне със закъснение, можете да поискате обезщетение от авиокомпанията. Размерът на обезщетението не може да надвишава 1223 евро.

Изключение от горното правило е, ако щетата е причинена от това, че багажът е дефектен на първо място.

Добра идея е да поставите лист хартия с името и информацията за контакт на собственика на пакета в регистрирания си багаж. Ако етикетът за идентификация на багажа е повреден или изгубен, той може да помогне за идентифицирането на пакета и връщането му на собственика му.

Важно е да знаете, че искът за обезщетение трябва да бъде подаден в рамките на 7 дни (в рамките на 21 дни в случай на забавена доставка на багаж) от получаването на багажа. Ако искате да започнете съдебно производство, трябва да го направите в рамките на две години от датата на пристигането на пакета.